Vzdelávacie služby HPE pre správu údajových centier

Dobrá kondícia vášho podniku závisí od kondície údajového centra, a tá je podmienená znalosťami a odbornou erudíciou vašich IT tímov. Vzdelávacie služby HPE môžu pomôcť vašim IT tímom pri zdokonaľovaní znalostí a zručností, pri dosahovaní maximálnej efektívnosti, zmierňovaní rizík a znižovaní nákladov na prevádzku údajových centier.

Tím našich odborníkov ponúka školenia o kombinovaní moderných technológií a procesov, ktoré sú životne dôležité pre dobrý stav rozširujúcich sa údajových centier. Rozsah údajových centier sa neustále zvyšuje a súbežne s tým sa menia prístupy k spravovaniu obrovských objemov údajov a pracovného zaťaženia, ako aj podkladové technológie.

Vyberte si z ponuky našich kurzov v oblasti správy údajových centier, ktoré patria medzi špičku na trhu.

Spoločnosť HPE ponúka školenia v oblasti údajových centier, ktoré sú najlepšie vo svojej triede a zahŕňajú všetky oblasti veľkých údajových centier.

Na zobrazenie jednotlivých kurzov HPE vyberte tlačidlá so znamienkom „plus“. Ak si chcete prečítať podrobnejšie informácie o jednotlivých kurzoch, vyberte názvy príslušných kurzov. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť zobrazíte zoznam naplánovaných lekcií pre jednotlivé kurzy, miestne ceny a možnosti registrácie. Prostredníctvom možností Otvoriť všetky a Zatvoriť všetky môžete regulovať zobrazenie všetkých kurzov na stránke.

 

Certifikačné príležitosti pre správu údajových centier

HPE je oprávnená školiaca organizácia (Authorized Training Organization – ATO) pre spoločnosť EXIN a umožňuje našim študentom, aby sa pripravili na získanie certifikátov EXIN pre údajové centrá. Spoločnosť EXIN spravuje skúšky s použitím školiaceho rámca EPI pre údajové centrá, ktorý ponúka spoločnosť HPE pri školeniach o údajových centrách.

EPI Data Center Certifications Available

Certifikácie EPI pre údajové centrá, ktoré sú k dispozícii

Spoločnosť HPE ponúka školenie EPI o údajových centrách ako prípravu na skúšky EXIN umožňujúce získať certifikáty pre navrhovanie/zostavovanie údajových centier vrátane CDCE and CDCS. Spoločnosť HPE tiež ponúka školenie EPI o údajových centrách na účely certifikácie riadenia/operácií údajových centier vrátane CDFOM, CDRP a CDMS. Štandardy a certifikácie súladu zahŕňajú CTIA a CTDC.

Čítať viac
EPI IT Certifications Available

Certifikácie EPI IT, ktoré sú k dispozícii

Spoločnosť HPE ponúka školenie EPI IT ako prípravu na skúšky EXIN na získanie certifikátov CITP a CITS pre profesionálov v oblasti IT. Rámec školení EPI IT predstavuje prvý rámec školení v oblasti IT, ktorý je neutrálny z hľadiska dodávateľa a založený na kompetenciách. Jeho cieľom je pomôcť profesionálom v oblasti IT, aby dokázali držať krok s aktuálnym vývojom znalostí a osvojili si relevantné poznatky v zložitom a neustále sa meniacom prostredí údajových centier.

Čítať viac

Kontaktujte nás

Naši odborníci vám zodpovedia otázky týkajúce sa termínov kurzov a pripravia pre vás obsah i spôsob poskytnutia šitý na mieru.

Lokálne telefónne číslo

+421 907 526 377

Zdroje pre vzdelávanie v oblasti správy údajových centier

Brochure: Gain data center efficiencies that drive business growth

HPE_Brochure_BridgingTradITwIdeaEconomy2_2x-md
Brožúra

Case study: Businss Connexion Czech Republic and Slovakia benefits from specialist training

Businss Connexion Czech Republic and Slovakia benefits from specialist training
Prípadová štúdia

Community: HPE Education Community site and blog center

HPE_Brochure_BridgingTradITwIdeaEconomy2_2x-md
Komunita

Social Media: HPE Education Twitter – follow us!

HPE Education Twitter
Sociálne médiá