Vzdelávacie služby spoločnosti HPE pre bezpečnosť

Spoločnosť HPE ponúka komplexnú certifikáciu a učebný program v oblasti bezpečnosti, ktoré nie sú spojené s konkrétnym dodávateľom. Cieľom je naučiť organizácie, ako vybudovať a implementovať zabezpečenie informácií v rámci organizácie na základe najlepších postupov a rámcov kybernetickej bezpečnosti.

Dotkneme sa všetkých aspektov transformácie zamestnancov, procesov a technológie v rámci transformácie zabezpečenia vo vašej organizácii. Ponúkame tiež služby riadenia zmeny spolu so vzdelávaním zamestnancov v bezpečnostnej oblasti. Vďaka tomu sa rýchlejšie prejaví prínos školení týkajúcich sa bezpečnosti a zníži množstvo problémov pri prechode k novým bezpečnostným procesom a nástrojom.

  „Spolupráca so spoločnosťou HPE, ktorá sa snaží poskytovať najmodernejšie vzdelávanie a riešenia v oblasti cloudu, predstavuje ďalší krok vpred pri predstavovaní najlepších postupov zabezpečenia cloudovej výpočtovej techniky, ktoré sa snažíme uskutočňovať.“

-JIM REAVIS, GENERÁLNY RIADITEĽ (CEO) SPOLOČNOSTI CSA
Spoločnosť HPE je hlavným partnerom organizácie Cloud Security Alliance (CSA) v oblasti školení

Vyberte si z ponuky našich kurzov v oblasti bezpečnosti, ktoré patria medzi špičku na trhu

Zahrňte vzdelávacie služby v oblasti bezpečnosti na zvýšenie pripravenosti vašej organizácie v otázkach kybernetickej bezpečnosti a využite zamestnancov a ich potenciál. Organizácie, ktoré využijú vzdelávacie služby, znížia riziká, zvýšia návratnosť investícií do technológií a najlepšie dosiahnu obchodný úspech.

Spoločnosť HPE bude s vami spolupracovať pri vytváraní vášho programu školení v oblasti bezpečnosti zameraného na vašich zamestnancov IT, zamestnancov pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti a všetkých ostatných zamestnancov.

Na zobrazenie jednotlivých kurzov HPE vyberte tlačidlá so znamienkom „plus“. Ak si chcete prečítať podrobnejšie informácie o jednotlivých kurzoch, vyberte názvy príslušných kurzov. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť zobrazíte zoznam naplánovaných lekcií pre jednotlivé kurzy, miestne ceny a možnosti registrácie. Prostredníctvom možností Otvoriť všetky a Zatvoriť všetky môžete regulovať zobrazenie všetkých kurzov na stránke.

 

HPE Digital Learner™ Subscription (eligible vILT)

Školenie SUAT – Security User Awareness (Informovanosť používateľov v oblasti bezpečnosti) pre všetkých pracovníkov

Vytvorte „ľudský firewall“ na ochranu kritických aktív vašej organizácie.

SUAT so službami riadenia zmeny predstavuje správne školenie a správny spôsob, ktorý umožní všetkým pracovníkom pochopiť pojmy rizika v každodennom živote a spôsoby ich zvládania v podniku.

Získajte zručnosti Získajte certifikáciud.

Pri hodnotení uchádzačov o zamestnanie sa zamestnávatelia často zameriavajú na certifikáciu ako meradlo excelentnosti a záruku kvality.

Ak máte vážny záujem o budovanie kariéry v oblasti IT a chcete sa špecializovať na bezpečnosť, certifikácia je pre vás účinným spôsobom, ako potvrdiť svoje zručnosti a ukázať súčasnému či budúcemu zamestnávateľovi, že ste kvalifikovaní a riadne vyškolení. Spoločnosť HPE je hlavný školiaci partner (Master Training Partner – MTP) organizácie Cloud Security Alliance (CSA) a oficiálny školiaci partner (Official Training Partner – OTP) pre (ISC)2. HPE je akreditovaná školiaca organizácia (Accredited Training Organization – ATO) pre spoločnosti EXIN, ACQUIROS a BSC a umožňuje našim študentom, aby sa pripravili na získanie certifikátov EXIN ISFS, AXELOS RESILIA a BCS CISMP.
Spoločnosti EXIN a ACQUIROS a BSC sú skúšobné inštitúty (Eamination Institutes – EI) a obe sú schválenými EI pre AXELOS.

CSA - CCSK


Školenia v oblasti bezpečnosti, ktoré sú k dispozícii v spoločnosti HPE, vás pripravia na tieto certifikáty:

VISPEL -- Video Instructor Self-Paced eLearning (eLearning vlastným tempom s video školiteľom)

Tento učebný program, umožňujúci štúdium vlastným tempom, poskytuje najlepšie certifikačné znalosti a zručnosti nepretržitého vzdelávania, ktoré si vyžaduje chod modernej IT organizácie, a zároveň budí maximálne realistický dojem „živej“ triedy.

Kontaktujte nás

Naši odborníci vám zodpovedia otázky týkajúce sa termínov kurzov a pripravia pre vás obsah i spôsob poskytnutia šitý na mieru.

Lokálne telefónne číslo

+420 724 792 023

Zdroje pre oblasť bezpečnosti

Datasheet: HPE Digital Learner subscription services

HPE Digital Learner subscription services
Datasheet

Brochure: Digital Learner Brochure

Digital Learner Brochure
Brochure

Video: Free 1-hour RESILIA™ Introduction to Cyber Security Best Practice

Play Video
Free 1-hour RESILIA Introduction to Cyber Security Best Practice
Video

Brochure: Security Matters – Invest in user awareness training

Security Matters – Invest in user awareness training
Brožúra

Datasheet: Security User Awareness Training

Security User Awareness Training
Hárok s údajmi

Video: Start thinking like a bad guy

Play Video
Start thinking like a bad guy
Video

Article: Is Security Awareness Training Worth It? By DARKReading

Crossing the Security Skills Gap by IDC
Článok

Infographic: Crossing the Security Skills Gap by IDC

Crossing the Security Skills Gap by IDC
Infografika

Video: Art Gilliland, SR VP HPE Security, shares his views on Cyber Security

Play Video
Art Gilliland, SR VP HPE Security, shares his views on Cyber Security
Video

Report: Ponemon Study on breach response

Ponemon Study on breach response
Správa

Report: GISWS skills gap analysis

GISWS skills gap analysis
Správa

Video: What is CCSK training?

Play Video
What is CCSK training
Video

Blog: Avoiding the Notorious 9 by CSA

Avoiding the Notorious 9 by CSA
Blog

Blog: Encryption in the cloud

Encryption in the cloud
Blog

Community: HPE Education Community site and blog center

HPE Education Community site and blog center
Komunita

Social Media: HPE Education Twitter – follow us!

HPE Education Twitter
Sociálne médiá

ITIL® je registrovaná značka spoločnosti AXELOS Limited, používaná pod značkou AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.
RESILIA™ registrovaná značka spoločnosti AXELOS Limited, používaná pod značkou AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.
AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.