Szkolenia i certyfikacje VMware

SZKOLENIA I CERTYFIKACJE VMWARE

Firma HPE otrzymała tytuł Worldwide VMware Partner of the Year

Więcej informacji

Kursy ILT i VILT

Kursy ILT i VILT

Otwórz wszystko

Kursy na żądanie

Kursy na żądanie

Otwórz wszystko

Data Center Virtualization
Data Center Virtualization (VCTA-DCV)
Data Center Virtualization (VCP-DCV)
Data Center Virtualization Deploy (VCAP-DCV Deploy)
Network Virtualization
Network Virtualization (VCP-NV)
Network Virtualization Design (VCAP-NV Design)
Network Virtualization Deploy (VCAP-NV Deploy)
Cloud Management and Automation
Cloud Management and Automation (VCP-CMA)
Cloud Management and Automation Design (VCAP-CMA Design)
VMware Cloud (VCP-VMC)
Cloud Operations (VCP-CO)
Obliczenia dla użytkowników końcowych
Zarządzanie komputerami stacjonarnymi (VCP-DTM)
Projektowanie zarządzania komputerami stacjonarnymi (VCAP-DTM Design)
Wdrażanie zarządzania komputerami stacjonarnymi (VCAP-DTM Deploy)
Digital Workspace (VCP-DW)
Zabezpieczenia
Security (VCTA-Security)
Endpoint and Workload Security (VCP-EWS)
Modernizacja aplikacji
Application Modernization (VCP-AM)