VMware – školení a certifikace

HPE is a VMware Authorized Training Partner

Společnost VMware jmenovala HPE jako celosvětového partnera roku

Další informace

Kurzy ILT a VILT

Kurzy ILT a VILT

Vše otevřít

Kurzy na vyžádání

Kurzy na vyžádání

Vše otevřít

Virtualizace datových center
Data Center Virtualization (VCTA-DCV)
Virtualizace datových center (VCP-DCV)
Virtualizace datových center – nasazení (VCAP-DCV – nasazení)
Virtualizace sítě
Virtualizace sítě (VCP-NV)
Virtualizace sítě – návrh (VCAP-NV – návrh)
Virtualizace sítě – nasazení (VCAP-NV – nasazení)
Správa a automatizace cloudu
Správa a automatizace cloudu (VCP-CMA)
Správa a automatizace cloudu – návrh (VCAP-CMA – návrh)
VMware Cloud (VCP-VMC)
Cloud Operations (VCP-CO)
Výpočetní technika pro koncového uživatele
Správa desktopu (VCP-DTM)
Návrh správy desktopu (VCAP-DTM Design)
Nasadit správy desktopu (VCAP-DTM Deploy)
Digitální pracovní prostor (VCP-DW)
Zabezpečení i
Security (VCTA-Security)
Endpoint and Workload Security (VCP-EWS)
Modernizace aplikace
Modernizace aplikace (VCP-AM)